PhD Students

PhD 2017-2018

       
       

PhD 2016-2017

Abdullah Alabdulkarim Pixiong Chen William Duncan Kun He
Xiyuan Liu Kegan O'Connor Caio Vigo Pereira Hoa Vu

 

PhD 2015-2016

Sifat Adiya Ed Flint David
Gutierrez Luna
Ruoning Han
Gregory Leung Luis Molinas Ahadul Muyeed Zeyan Shen

PhD 2014-2015

Jessica Dutra Qing Han Fatima Hasan Jiacheng He
     
Jinan Liu      

PhD 2013-2014

Alex Castelanos Jingxian Hu Chaozhang
"Alfred" Li
Jessica McCloskey
 
Manuel
Pulido Velasquez
Chen Sun Xunzhao
"Thomas" Yin
Zhiyue "Eames"
Zhang

PhD 2012-2013

Oguzhan Batmaz Guo Chen Michael Roberts Asmaa Yaseen
     
Carlos Zambrana      

PhD 2011-2012

     
    Yue Feng  

PhD 2010-2011

 
Jen Boden Rina Na Fan "Sam" Wang  

PhD 2009-2010

 
Jing Fu   Zheng "Melody"
Yin

 

 

PhD 2017-2018

       
       

PhD 2016-2017

Abdullah Alabdulkarim Pixiong Chen William Duncan Kun He
Xiyuan Liu Kegan O'Connor Caio Vigo Pereira Hoa Vu

PhD 2015-2016

Sifat Adiya Ed Flint David
Gutierrez Luna
Ruoning Han
Gregory Leung Luis Molinas Ahadul Muyeed Zeyan Shen

PhD 2014-2015

Jessica Dutra Qing Han Fatima Hasan Jiacheng He
     
Jinan Liu      

PhD 2013-2014

Alex Castelanos Jingxian Hu Chaozhang
"Alfred" Li
Jessica McCloskey
 
Manuel
Pulido Velasquez
Chen Sun Xunzhao
"Thomas" Yin
Zhiyue "Eames"
Zhang

PhD 2012-2013

Oguzhan Batmaz Guo Chen Michael Roberts Asmaa Yaseen
     
Carlos Zambrana      

PhD 2011-2012

     
    Yue Feng  

PhD 2010-2011

 
Jen Boden Rina Na Fan "Sam" Wang  

PhD 2009-2010

 
Jing Fu   Zheng "Melody"
Yin

 

 

PhD 2017-2018

       
       

PhD 2016-2017

Abdullah Alabdulkarim Pixiong Chen William Duncan Kun He
Xiyuan Liu Kegan O'Connor Caio Vigo Pereira Hoa Vu

PhD 2015-2016

Sifat Adiya Ed Flint David
Gutierrez Luna
Ruoning Han
Gregory Leung Luis Molinas Ahadul Muyeed Zeyan Shen

PhD 2014-2015

Jessica Dutra Qing Han Fatima Hasan Jiacheng He
     
Jinan Liu      

PhD 2013-2014

Alex Castelanos Jingxian Hu Chaozhang
"Alfred" Li
Jessica McCloskey
 
Manuel
Pulido Velasquez
Chen Sun Xunzhao
"Thomas" Yin
Zhiyue "Eames"
Zhang

PhD 2012-2013

Oguzhan Batmaz Guo Chen Michael Roberts Asmaa Yaseen
     
Carlos Zambrana      

PhD 2011-2012

     
    Yue Feng  

PhD 2010-2011

 
Jen Boden Rina Na Fan "Sam" Wang  

PhD 2009-2010

 
Jing Fu   Zheng "Melody"
Yin

 

 

PhD 2017-2018

       
       

PhD 2016-2017

Abdullah Alabdulkarim Pixiong Chen William Duncan Kun He
Xiyuan Liu Kegan O'Connor Caio Vigo Pereira Hoa Vu

PhD 2015-2016

Sifat Adiya Ed Flint David
Gutierrez Luna
Ruoning Han
Gregory Leung Luis Molinas Ahadul Muyeed Zeyan Shen

PhD 2014-2015